donateur

Bankgegevens: logoanbi IBAN NL74RABO0156619288
t.n.v. Stichting "Vrienden Hospice” te Middelburg

De "Stichting Vrienden Hospice" is een organisatie die materiële en immateriële steun geeft aan het Sint Jans hospice de Casembroot in Middelburg.

De stichting zorgt onder meer voor een extra bijdrage om in het hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk voor de bewoners in het hospice betekenen en maximale ondersteuning geven aan de verpleegkundigen, medewerk(st)ers en vrijwilligers.

Donateurschap

Indien u donateur van het hospice wilt worden dan kunt u zich aanmelden door een bedrag van minimaal €15,00 over te maken naar IBAN NL74RABO0156619288 t.n.v. Stichting "Vrienden Hospice” te Middelburg.
Een éénmalige gift is uiteraard ook van harte welkom.
De stichting heeft de Anbi-status waardoor het mogelijk is dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Lees hier meer over.
Alle bedragen worden voor 100% besteed aan het hospice. U kunt hier lezen waar de gelden in het afgelopen jaar aan zijn uitgegeven.

©​ 2017- 2018 Stichting Vrienden Hospice